top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Darmowe zajęcia języka niemieckiego i angielskiego oraz informatyki

Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze pod koniec 2016 roku złożył projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w priorytecie X edukacja.

W zakresie działania 10.3 poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie „Wiedza otwiera nowe horyzonty”. Projekt został oceniony pozytywnie przez komisję wojewódzką. W ramach pozyskanej kwoty 105 tys. złotych będą realizowane zajęcia z języka angielskiego przygotowujące uczestników do końcowego zewnętrznego egzaminu (TELC/TOEIC lub równoważnego) - 2 grupy po 12 osób, zajęcia z języka niemieckiego przygotowujące uczestników do końcowego zewnętrznego egzaminu (TELC/TOEIC lub równoważnego) - 1 grupa: 12 osób oraz zajęcia komputerowe (TIK)przygotowujące uczestników do końcowego zewnętrznego egzaminu - 1 grupa: 10 osób.

- Zależy nam bardzo, aby wspierać mieszkańców Powiatu Jaworskiego, w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy, tak aby osoby o mniejszych kwalifikacjach, niepełnosprawne, seniorzy, nie pracujące i pracujące mogły bezpłatnie zdobyć nowe umiejętności. Stąd nasze starania, aby pozyskać kolejne fundusze europejskie na doszkalanie obywateli. Kolejny raz nam się udało - Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, z którym współpracuję - pozyskał około 105 tys. zł na realizację zajęć z języka niemieckiego, języka angielskiego oraz zajęć komputerowych. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 46 osób dorosłych (w tym minimum 23 kobiet) zamieszkałych na terenie powiatu jaworskiego. Dzięki temu projektowi kilkadziesiąt osób będzie mogło nauczyć się języków obcych oraz poszerzyć wiedzę informatyczną i potwierdzić to końcowym egzaminem, po którym uczestnicy zajęć otrzymają honorowane za granicą certyfikaty. Cieszymy się, że możemy wspierać naszych mieszkańców tak aby byli najlepiej przygotowani do wymagań pracodawców i rynku pracy, w szczególności w kontekście nowo powstających inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Jaworze. Znajomość angielskiego czy niemieckiego oraz technik informatycznych na pewno znacząco zbliża nas do zdobycia intratnej posady – mówi wicestarosta Arkadiusz Baranowski. Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe kryteria: § osoby w wieku 18 - 24 lata albo 25 - 64 lata, § osoby nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo) albo pracujące,

Preferowane będą osoby spełniające poniższe kryteria:

§ osoby o niskich kwalifikacjach, czyli posiadające co najwyżej średnie wykształcenie,

§ osoby niepełnosprawne,

§ osoby powyżej 50 roku życia,

§ osoby mieszkająca na wsi.

§ osoby w wieku 18 - 24 lata albo 25 - 64 lata,

§ osoby nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo) albo pracujące,

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2017 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor.

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Ankietę rekrutacyjną

2. Deklarację/Umowę uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie można składać w terminie do 16.02.2017 r. w następujący sposób:

a) Osobiście w siedzibie Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: poniedziałek - piątek 8:00 -15:00,

b) Za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor.

„Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie" oraz Załączniki znajdują się na stronie www.pckzjawor.pl, www.powiat-jawor.org.pl oraz w Biurze Projektu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

telefony: sekretariat 76 870 2662 od godz. 8.00 do 15.00,

e-mail: dworcowa@pckzjawor.pl lub 782 966 562 od godz. 9.00 do 14.00 (oprócz piątku).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 | Mariusz Żydziak | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 298