top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Spotkanie promujące zawód policjanta
dodano: 13-02-2017 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 2414

W jaworskiej komendzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów i szkół średnich, podczas którego funkcjonariusze przedstawili wymogi dotyczące kandydatów do policji oraz możliwości rozwoju i kształcenia się w służbie. W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Jaworski Arkadiusz Baronowski.

W Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze odbyło się spotkanie dotyczące promocji zawodu policjant oraz współpracy w zakresie naboru do służby z lokalnymi samorządami i szkołami średnimi. Gospodarzem spotkania był podinsp. Artur Bujak p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze, który poprowadził je wspólnie z podinsp. Krzysztofem Wołowcem zastępcą Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Przybyłym gościom zaprezentowano wymogi, jakie musi spełnić kandydat na policjanta oraz, jak wygląda proces rekrutacji. Założeniem spotkania było podjęcie współpracy w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących rekrutacji oraz wymogów formalnych.
 
W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Jaworski Arkadiusz Baranowski, przedstawiciele lokalnych samorządów, szkół średnich oraz Powiatowego Urzędu Pracy, którzy otrzymali plakaty i ulotki oraz przedstawili propozycję współpracy w ramach rozpowszechniania informacji dotyczących rekrutacji.

PRZYPOMINAMY, ŻE SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
    który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

•   posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
•   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie  informacji niejawnych;
•   ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

  • 76 726 22 13 - KPP w Jaworze
  • 71 340 40 44, 71 340 34 53, 71 340 35 08, 71 340 48 56, 71 340 34 47, 71 340 49 33.

Oficer Prasowy KPP w Jaworze, podkom. Kordian Mazuryk

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 | Mariusz Żydziak | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 622