top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
geoportal2.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Perspektywy rozwoju oświaty w powiecie
dodano: 05-05-2017 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1694

Wicestarosta Arkadiusz Baranowski spotkał się we Wrocławiu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Romanem Kowalczykiem. Wspólnie z dyrektor PORE Dorotą Domińską - Werbel, Lucyną Buczkowską dyrektor PCKZiU oraz Beatą Janas Naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze rozmawiali na temat perspektyw rozwoju oświaty w Powiecie Jaworskim. Tytułem wstępu - Wicestarosta nakreślił korzyści dla naszego powiatu z racji inwestycji koncernu Mercedes-Benz. Podkreślił, że od roku szkolnego 2017/2018 planujemy rozpocząć kształcenie piętnastu mechatroników - uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze na potrzeby firmy. Dotychczasowe spotkania z przedstawicielami Mercedes-Benz zaowocowały opracowaniem katalogu umiejętności zawodowych pożądanych przez koncern. Dyrektor PCKZiU L. Buczkowska zwróciła uwagę na aspekty kształcenia praktycznego uczniów BSZ i zakomunikowała, iż zgłosiła się firma z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wyraziła gotowość kształcenia uczniów w charakterze pracowników młodocianych, gdyż model ten jest najbliższy systemowi kształcenia zawodowego w Niemczech. Natomiast Naczelnik Beata Janas zwróciła uwagę na konieczność zakupu wyposażenia technodydaktycznego do kształcenia praktycznego mechatroników. Powiat Jaworski zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego zakupu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dolnośląski Kurator Oświaty z uznaniem odniósł się do tempa i podjętych działań w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do oczekiwań lokalnego rynku pracy.

W II części spotkania Wicestarosta A. Baranowski poinformował Kuratora Oświaty o trzech projektach unijnych realizowanych ze środków RPO WD. Jednym z nich jest projekt pn." Radosny Start - utworzenie Przedszkola Specjalnego w Jaworze". Aktualnie sześcioro dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszcza do tej placówki. Przedmiotowa inicjatywa była zgodna z oczekiwaniami rodziców i dzieci niepełnosprawnych. W ślad za tym Powiat Jaworski wystąpił do Kuratora o przekształcenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w PORE w Poradnię Specjalistyczną, która będzie mogła badać i orzekać o rzeczonych niepełnosprawnościach. Wcześniej rodzice i dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu musiały korzystać z poradni znajdujących się w Legnicy bądź we Wrocławiu. Obecnie Poradnia Specjalistyczna może orzekać w zakresie wszystkich niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Kurator nadmienił, iż aktualnie prace nadzoru pedagogicznego koncentrują się na wdrażaniu reformy edukacji głównie w zakresie opiniowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz opiniowaniu arkuszy organizacyjnych, jednak z ciekawością wysłuchał informacji o dokonaniach w obszarze edukacji w Powiecie Jaworskim. Na zakończenie Wicestarosta zaprosił R. Kowalczyka na otwarcie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze. 

Podczas spotkania Wicestarosta podziękował Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty za wsparcie działań i przyjęcie oraz podpisanie zgody na uruchomienie Poradni Specjalistycznej w Jaworze. Jak zaznaczył Wicestarosta była to bardzo ważna decyzja, która spowodowała, iż na chwilę obecną dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzice mogą w Jaworze otrzymać stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. Bardzo chcieliśmy pomóc rodzicom w tym zakresie, udało się i cieszy nas to niezmiernie - dodał Wicestarosta.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
ZPP2.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 20-11-2017 | Dawid Paterkiewicz | Ilość fotografii: 21 | Wyświetleń: 1107