top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
geoportal2.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Środki unijne na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej
dodano: 16-11-2017 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1563

15 listopada 2017 r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu projektów na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Spotkanie zostało połączone z symbolicznym podpisaniem umów na dofinansowanie projektów, które zostały pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Izabela Aniołek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze oraz Marta Prokopik specjalista pracy z rodziną. 

Spotkanie było zwieńczeniem konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działania 9.2 - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przygotowało projekt konkursowy pn. ,,Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro", którego głównym celem jest rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Jaworskiego.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 694 462,40 zł, z tego kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 1 607 450,40 zł. Wkład własny powiatu to ponad  87 tys. zł.

Okres realizacji projektu obejmuje trzy lata, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu zostaną sfinansowane usługi wspierające pieczę zastępczą, którymi objęci zostaną opiekunowie i ich podopieczni, tj. terapia, poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne, socjoterapia (także w formach wyjazdowych), superwizja, zajęcia reedukacyjne, rehabilitacja oraz inne specjalistyczne formy pomocy dla dzieci. Wśród zadań przewidziane są także szkolenia oraz spotkania dla kadry zawodowo zajmującej się pieczą zastępczą. Ponadto z pozyskanych środków sfinansowane zostanie zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz innych specjalistów, zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja projektu wychodzi naprzeciw potrzebom w zakresie pieczy zastępczej w Powiecie Jaworskim. Pozwoli to na pełniejsze wsparcie oraz na udzielanie fachowej pomocy zarówno opiekunom zastępczym, jak i ich podopiecznym. Liczymy także na to, że realizacja zadań projektowych przyczyni się do wzrostu liczby zawodowych rodzin zastępczych, w których swoje miejsce znajdą dzieci potrzebujące opieki.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 20-11-2017 | Dawid Paterkiewicz | Ilość fotografii: 21 | Wyświetleń: 1669