nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Blisko 1 700 000 zł - rusza kolejny projekt „unijny” realizowany przez PCPR w Jaworze!
dodano: 31-01-2018 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 3009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze rozpoczęło realizację projektu pn. ,,Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro", którego głównym celem jest rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Jaworskiego. Okres realizacji projektu obejmować będzie trzy lata, od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 694 462,40 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 1 607 450,40 zł, zaś wkład własny powiatu stanowi 87 012,00 zł.

W ramach realizowanego przez PCPR projektu zostaną sfinansowane usługi wspierające pieczę zastępczą, którymi objęci zostaną opiekunowie i ich podopieczni, takie jak: terapia, poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne, socjoterapia (także w formach wyjazdowych), superwizja dla rodzin zastępczych. Dodatkowo dofinasowane zostaną zajęcia reedukacyjne, rehabilitacja oraz inne specjalistyczne formy pomocy dla dzieci. Wśród zadań przewidziane są także szkolenia oraz spotkania dla kadry zawodowo zajmującej się pieczą zastępczą. Z pozyskanych środków sfinansowane zostanie także zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz innych specjalistów zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych.

30 stycznia br. w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze rozpoczął się pierwszy cykl spotkań dla uczestników projektu, mający charakter tzw. superwizji dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. W spotkaniu inaugurującym cykl warsztatów wziął również udział, obok członków zespołu projektowego oraz beneficjentów projektu, Arkadiusz Baranowski, Wicestarosta Jaworski.  Wicestarosta wyraził wielką satysfakcję z realizacji projektu, który, jak zaznaczył: „...wychodzi naprzeciw potrzebom w zakresie pieczy zastępczej w Powiecie Jaworskim i pozwoli na pełniejsze wsparcie oraz na udzielanie fachowej pomocy zarówno opiekunom zastępczym, jak i ich podopiecznym. Liczymy na to, że realizacja zadań projektowych przyczyni się do wzrostu liczby zawodowych rodzin zastępczych, w których swoje miejsce znajdą dzieci potrzebujące opieki. Starosta wyraził także wielki szacunek dla rodziców zastępczych, podkreślając, jak trudne i odpowiedzialne są powierzone im zadania - sprawowanie opieki nad dziećmi, w większości przypadków niespokrewnionymi z opiekunami".

 


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 1222