nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy
dodano: 14-09-2018 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1843

13 września 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Jaworze odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie PRRP oraz Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze Jarosław Simon i Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze Mariusz Barański.  

Członkowie Rady zapoznali się z informacją z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2017 rok. W roku ubiegłym tutejszy Urząd dysponował środkami Funduszu Pracy w kwocie 9 241 800,00 zł, w ramach której z aktywnych form wsparcia skorzystało ogółem 1493 osoby. Na tę kwotę składały się środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogółem przez urząd zostało pozyskanych dodatkowo 3 949 091 zł. Dzięki tym działaniom liczba osób bezrobotnych w powiecie jaworskim na przestrzeni 2017 roku wykazywała tendencję spadkową. Na koniec grudnia w rejestrach PUP pozostawało 2 154 osoby, w porównaniu do grudnia 2016 roku liczba ta  była  niższa o 390 osób (2 544 osób). Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2017 roku wynosiła w powiecie 13,5 % i była o 2,3 punkta procentowego niższa niż w grudniu 2016 roku (15,8 %). W ciągu 2017 roku pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Działu Ewidencji i Świadczeń świadczyli usługi dla ponad 45 tys. osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zainteresowanych pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Ponadto zarejestrowano w roku ubiegłym 3 683 osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wydano około 11 000 decyzji administracyjnych, z czego do urzędu pracy wpłynęło 16 odwołań od ww. decyzji, z których 14 zostało utrzymanych w mocy.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy, na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS adresowany jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2018 roku zadań w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 232,1 tys. zł.

Porządek posiedzenia przewidywał również zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w zawodach cukiernik, kucharz i piekarz w roku szkolnym 2018/2019 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Jaworze. Opinia w przedmiotowej sprawie zostanie wydana na kolejnym posiedzeniu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 1416