top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
geoportal2.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Rekordowo niskie bezrobocie w powiecie
dodano: 12-06-2017 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1002

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Jaworze odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie PRRP, Starosta Jaworski Stanisław Laskowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze z pracownikami.  

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jaworze zapoznała się z informacją przedstawioną przez zastępcę dyrektora PUP Jarosława Simona na temat środków pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze na aktywizację zawodową osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w roku bieżącym dysponuje środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie 9 241 800,00 zł.  Na tę kwotę składają się środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem, środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER tutejszy Urząd w roku bieżącym pozyskał środki w kwocie 2 688 700,00 zł, w ramach których zorganizowane zostaną staże dla osób bezrobotnych, udzielane będą dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, bony szkoleniowe, bony zasiedleniowe oraz bony stażowe. Projekt ten skierowany jest do 249 osób bezrobotnych do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych do 24 roku życia, zamieszkałych na wsi, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz niepełnosprawnych. Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dyspozycji urzędu jest kwota 1 590 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację staży, prac interwencyjnych, szkolenia oraz na dotacje na uruchomienie własnej działalności. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne po 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, takich jak: osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Obecnie w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze znajdują się także środki pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 328 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację projektu skierowanego do 30 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Urząd dysponuje ponadto środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 316 tys. zł, które to pozwolą skorzystać ze szkoleń 183 pracownikom, jak i pracodawcom z terenu powiatu jaworskiego.

Sytuację na lokalnym rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017 roku przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze Pani Barbara Dziasek. W miesiącu kwietniu 2017 roku zanotowano w powiecie jaworskim spadek liczby osób pozostających bez pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawały 2436 osób.W miesiącu kwietniu zarejestrowało się 236 osób bezrobotnych, a z ewidencji bezrobotnych wyłączono 426 osób. Natomiast w miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim rekordowo niskie bezrobocie - 2302 osoby bezrobotne. W celu aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze organizuje giełdy pracy dla pracodawców z terenu powiatu jaworskiego, jak     i spoza niego, a rekrutacje na wolne miejsca pracy trwają na bieżąco. Obecnie w ewidencji tutejszego Urzędu brakuje osób posiadających, takie zawody jak: elektronik, elektryk, elektromonter, ślusarz, spawacz, dekarz, operator sprzętu ciężkiego, kierowca samochodu ciężarowego, a których poszukują pracodawcy z powiatu jaworskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
ZPP2.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 20-11-2017 | Dawid Paterkiewicz | Ilość fotografii: 21 | Wyświetleń: 1021