top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
geoportal2.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Sprawozdanie przyjęte, absolutorium udzielone !
dodano: 30-06-2017 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1218

29 czerwca br. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu. Najważniejszym jej punktem było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu jaworskiego za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wszystkie komisje rady zaopiniowały pozytywnie roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok ubiegły. Rekomendacji udzieliła również Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Głosowanie radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, przedstawiona przez Starostę Stanisława Laskowskiego, który omówił realizację budżetu za rok ubiegły oraz zaprezentował najważniejsze projekty inwestycyjne powiatu, wykonane w roku 2016. Budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 1.141.892,71 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości  2.038.298,29 zł.  Stan zadłużenia Powiatu uległ zmniejszeniu o prawie 2 mln zł. Wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosły 5.632.295,45 zł, tj. ponad 10% wszystkich wydatków. Na zakup usług remontowych wykorzystano 788.473,54 zł. Skutecznie pozyskiwane  były środki zewnętrzne - łącznie złożono i realizowano wnioski infrastrukturalne na łączną kwotę prawie 18 mln zł, z czego dofinansowanie  otrzymały projekty na kwotę ponad 9 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze projekty edukacyjne na kwotę ponad 2,5 mln zł.  

Radni udzielili Zarządowi absolutorium stosunkiem głosów - trzynaście za, jeden wstrzymujący i zero głosów przeciwnych. Dziękując za przyznane absolutorium Starosta złożył podziękowanie również radnym, zarządowi, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu, a przede wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaworze, dzięki których zaangażowaniu i pracy udało się zrealizować wiele ważnych zadań. Starosta podkreślił także, iż otrzymane absolutorium to wspólny sukces, który zachęca i mobilizuje do dalszej pracy i rzutuje na jej jakość. Wyraził również przekonanie, że tak samo dobrze będzie zrealizowany budżet tegoroczny.

Podczas czerwcowej sesji Radni Rady Powiatu rozpatrzyli i podjęli również kilka innych uchwał, w tym m.in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021; w sprawie wyłączenia z drogi powiatowej nr 2790D relacji Mierczyce - Drogomiłowice wydzielonej działki, jak również wyłączenia działki z drogi powiatowej relacji Budziszów Wielki - Budziszów Mały. Radni ponadto podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Powiatu Jaworskiego oraz zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego i ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu. Na zakończenie przyjęto informacje z prac Zarządu Powiatu. W sprawach różnych  przedstawiona została prezentacja obejmująca wszystkie inwestycje zrealizowane w latach 2007-2017, z podziałem na poszczególne gminy i ich udział finansowy oraz pozyskane środki zewnętrzne.

Starosta poinformował również o przyznanej dotacji unijnej z RPO WD w wysokości prawie 1 mln zł na budowę II-go etapu ścieżki pieszo - rowerowej do Myśliborza. Inwestycja realizowana będzie już w przyszłym roku, a równocześnie ze ścieżką powstaną na niej miejsca wypoczynku, stojaki na rowery, tablice informacyjne, powiat wzbogaci się także o nowe materiały informacyjno-promocyjne.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
ZPP2.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 20-11-2017 | Dawid Paterkiewicz | Ilość fotografii: 21 | Wyświetleń: 1131