top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
geoportal2.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim
dodano: 04-10-2017 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1372

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Powiat Jaworski w Partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczyna realizację projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim", adresowanego do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym, tj. Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy oraz przeprowadzonych w w/w szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Projekt stosownie do diagnoz zakłada zróżnicowane formy wsparcia dla uczniów.

W dniu 03 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania Umowy Partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim - Liderem Partnerstwa, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Umowę parafowali - ze strony powiatu Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Arkadiusz Baranowski Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Subocz, natomiast ze strony uczelni - Rektor, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Prorektor uczelni ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Marta Żołnierewicz Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

Umowa obejmuje działania określone w Projekcie „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim", które dotyczą współpracy z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz modyfikacji przedmiotów nauczania; udziału uczniów w zajęciach prowadzonych w PWSZ; organizacji praktycznych form nauczania; tworzenia klas patronackich i wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jak również zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Dopełnieniem realizacji powyższych zadań jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych. Wartość Projektu wynosi 1 915 164 tys. zł, natomiast okres jego realizacji został ustalony na lata 2017-09-01 do 2019-08-31.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
ZPP2.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 20-11-2017 | Dawid Paterkiewicz | Ilość fotografii: 21 | Wyświetleń: 1339