top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
KONSULTACJE SPOŁECZNE - „Program ochrony środowiska dla powiatu jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”(POS)”
dodano: 21-05-2018 | Dawid Paterkiewicz | wyświetleń: 2508

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU POWIATU W JAWORZE

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Jaworze

z a w i a d a m i a

o skierowaniu do konsultacji społecznych projekt dokumentu „Program ochrony środowiska dla powiatu jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”(POS)” Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest:

w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego w zakładce Konsultacje Społeczne

w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat-jawor.org.pl

w wersji drukowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska – pokój 211A)

Data rozpoczęcia konsultacji: 21 maja 2018 r.

Data zakończenia konsultacji: 15 czerwca 2018 r.

Zasięg terytorialny konsultacji: obszar powiatu jaworskiego

Uwagi do projektu POS sporządzone w formie pisemnej na formularzu konsultacji (będącym załącznikiem do obwieszczenia) można przesłać w terminie do dnia: 15 czerwca 2018 roku, na adres:

e-mail: strek@powiat-jawor.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza konsultacji)

pocztowy: ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 | Mariusz Żydziak | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 415