top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Absolutorium dla Zarządu Powiatu!
dodano: 29-06-2018 | Dawid Paterkiewicz | wyświetleń: 1236

28 czerwca br. odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu. Najważniejszym jej punktem było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu jaworskiego za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wszystkie komisje rady pozytywnie zaopiniowały roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu. Rekomendacji udzieliła również Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Głosowanie radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, przedstawiona przez Starostę Stanisława Laskowskiego, który omówił realizację budżetu oraz zaprezentował najważniejsze projekty inwestycyjne Powiatu wykonane w roku 2017. Budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 1.069.032,10 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 2.216.424,86 zł. Stan zadłużenia Powiatu uległ zmniejszeniu o ponad 2 mln zł. Wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosły 3.754.033,92 zł. Skutecznie pozyskiwane były środki zewnętrzne - łącznie złożono wnioski infrastrukturalne na łączną kwotę ponad 9 mln zł, z czego dofinansowanie otrzymały projekty na kwotę prawie 3 mln zł. Część wniosków jest nadal oceniana, natomiast niektóre z nich otrzymały dofinansowanie na rok bieżący.

Radni udzielili Zarządowi absolutorium stosunkiem głosów - dwanaście za, jeden przeciw i trzy głosy wstrzymujące. Dziękując za przyznane absolutorium Starosta złożył podziękowanie radnym, zarządowi, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu, oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaworze, dzięki których zaangażowaniu i pracy udało się zrealizować wiele ważnych zadań. Starosta podkreślił także, iż otrzymane absolutorium to wspólny sukces, który zachęca i mobilizuje do dalszej pracy i rzutuje na jej jakość. Wyraził również przekonanie, że tak samo dobrze będzie zrealizowany budżet tegoroczny.

Podczas czerwcowej sesji Radni Rady Powiatu rozpatrzyli i podjęli również kilka innych uchwał, w tym m.in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 oraz zmian w budżecie na 2018 r. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu zadania związanego ze scalaniem gruntów wsi Luboradz. Radni wobec prawnych niejasności i wątpliwości zdecydowali również o zdjęciu z porządku obrad punktu w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty. Na zakończenie przyjęto informację z prac Zarządu Powiatu. W sprawach różnych Starosta Jaworski przedstawił informację na temat sytuacji finansowej powiatowych jednostek oświatowych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dodano:24-04-2019 | Dawid Paterkiewicz
grafika
dodano:19-04-2019 | Dawid Paterkiewicz
grafika
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 | Mariusz Żydziak | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 780