nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Kursy zawodowe zrealizowane
dodano: 22-05-2019 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 2283

W ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim", współfinansowanego przez Unię Europejską, a realizowanego przez Powiat Jaworski w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019, przeprowadzono dwa rodzaje kursów zawodowych, tj. „kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych z egzaminem UDT" oraz „spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG". Beneficjentami tej formy kształcenia było 90-ciu uczniów z techników w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

Oba szkolenia zakończyły się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez organizatora. Wszyscy uczniowie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zdobyciu kwalifikacji na okres 3 lat. Kolejnym etapem weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności był nieobowiązkowy egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Do egzaminu UDT przystąpiło 42 uczniów, z czego 25 zdało ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Do egzaminu przeprowadzonego przez Instytut Spawalnictwa przystąpiło i zdało ten egzamin 45 uczniów.

Dzięki zorganizowanym kursom uczniowie PCKZiU zdobyli dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które z pewnością zwiększają ich szanse na lepszy start w przyszłość i swo

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
TPD_Legnica.png
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 3242