ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie telekonferencji

 

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski w dniu dzisiejszym zorganizował  Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie telekonferencji.

W spotkaniu wzięło udział jednocześnie ponad 400 osób, w tym przedstawiciele ponad 280 powiatów. Jednym z najważniejszych tematów omawianym na spotkaniu była nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i charakter zmian tej ustawy, który ma celu przede wszystkim: przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów, wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych, usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak: uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych, możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni, przestaną być wymagane zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych, dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat, mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały. W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi będzie krótszy, a to oznacza, że skróci się czas potrzebny na przygotowanie inwestycji.

„Widzę w tym bardzo duże korzyści społeczne i technologiczne” – mówi Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. „Będziemy bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń udostępniać dane z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zainteresowani nimi będą mieli możliwość pobrania online tego, co ich interesuje. Efektem takiego uwolnienia danych będzie zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora prywatnego, czy też zwiększenie roli prac naukowo-badawczych realizowanych przez sektor edukacyjny.” – dodaje GGK.

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Po wejściu w życie ustawy bezpłatnie i online będzie można pobierać ze strony www.geoportal.gov.pl:

  • dane topograficzne (BDOT10k),
  • ortofotmapę,
  • dane pomiarowe LIDAR,
  • Numeryczny Model Terenu,
  • dane o osnowach geodezyjnych,
  • podstawowe dane o działkach i budynkach.

Ustawa wchodzi w życie 3 miesiące od daty ogłoszenia, czyli 31 lipca 2020 r., z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2. art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, czyli od 1 listopada 2020 r.

Zmiany są ważne, bo lepsza geodezja to pełniejsza informacja dla administracji i obywateli.

Nie zabrakło też tematu związanego z pandemią koronowirusa. Jak zauważyła Alicja Kalinowska Naczelnik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiat Jaworski dzięki funkcjonującemu geoportalowi mógł zachować stały kontakt z obywatelem, nie zauważono spadku zainteresowania danymi z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, liczba wniosków pozostała na stałym poziomie z tym, że zdecydowana większość wniosków była składana w postaci elektronicznej przez stronę internetową :  https://jawor.geoportal2.pl/map/mat/mat.php.


 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg