nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze
dodano: 14-09-2010 | Krzysztof Kowalczyk | wyświetleń: 4654

Znowelizowana w grudniu 2008 r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od stycznia 2010 r. nakłada na wszystkie powiatowe urzędy pracy w kraju, obowiązek wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej urzędu Centrum Aktywizacji Zawodowej. Tworzenie CAZ finansowane jest przez Starostę ze środków własnych samorządu. Jednakże nowelizacja tej ustawy wprowadziła zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy tego przedsięwzięcia w przypadku, gdy zostanie ono podjęte w latach 2009-2010. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w m-cu wrześniu br. złożył, do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ, który został pozytywnie rozpatrzony. Decyzją z dnia 13 listopada 2009 r. Minister przyznał kwotę 93,5 tys. zł ze środków Funduszu Pracy, natomiast - 26,5 tys. zł to wkład własny powiatu. Całkowity koszt utworzenia CAZ sięga 120 tys. zł.


    Działania Centrum nakierowane będą na aktywizację i zatrudnienie swoich klientów oraz na kompleksową pomoc zarówno osobom pozostającym w ewidencji urzędu, jak i pracodawcom w rozwiązywaniu ich potrzeb i problemów, z jakimi borykają się na lokalnym rynku pracy. W ramach CAZ realizowane będą przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń. Wspierane one będą różnymi instrumentami rynku pracy, tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, środkami na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych. Dzięki Centrum - urząd w większym stopniu skupi się na pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i informacji zawodowej. Działania aktywizujące zyskają pierwszeństwo nad działaniami pasywnymi. Aktywizacja zawodowa zostanie wyraźnie oddzielona od stanowisk typowo administracyjnych. W ramach utworzonego Centrum Aktywizacji Zawodowej swoje usługi świadczyć będą pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, Liderzy Klubów Pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, a także inni pracownicy, którzy zajmują się aktywizacją zawodową osób pozostających w ewidencji urzędu.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 1537