nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Przedsięwzięcia Powiatowe
Realizacja Programu Ochrony Środowiska w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Jaworskiego
dodano: 22-09-2010|Administrator|wyświetleń: 6027

      Celem niniejszego projektu była realizacja opracowanego przez Powiat Jaworski „Programu Ochrony Środowiska" w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Polegającego na  uwzględnieniu w podstawach programowych wszystkich typów szkół problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, edukacji w zakresie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami, która uwzględnia konieczność poprawnego gospodarowania wodą i ściekami oraz edukacja w zakresie gospodarki odpadami (np. propagowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, uczestnictwo w akcji "Sprzątanie Świata", itp.)

    

     W ramach niniejszego projektu doposażono jednostki edukacyjne szczebla przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w niezbędne publikacje przeznaczone dla nauczycieli,  pomoce dydaktyczne dla uczniów do pracy w czasie lekcji i poza nimi oraz wydawnictwa przeznaczone dla bibliotek ogólnych lub gabinetów przedmiotowych. By zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i wzbudzały większe zainteresowanie dodatkowo jednostkom zostały dostarczone multimedialne prezentacje (filmy i programy komputerowe), które w znaczy sposób pomogą nauczycielom przekazanie wiedzy słuchaczom.  Prowadzenie przez szkoły badań, obserwacji i doświadczeń - czyli czynne uczestniczenie w tych pracach dzieci i młodzieży ma znaczny wpływ na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku, skalę jego zanieczyszczenia, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania. Poprzez pomoc w wyposażeniu szkolnych mini laboratoriów ekologicznych mobilizuje się nauczycieli do prowadzenia cyklicznych, ciekawych i użytecznych lekcji.

     Realizacja zadania obejmowała następujące gminy powiatu jaworskiego: Jawor, Bolków, Męcinka i Paszowice. Wszystkie jednostki podpisały stosowne porozumienie w celu realizacji przedsięwzięcia.

Wartość zadania: ponad 71 tys. zł, w tym blisko 59 tys. zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wkład własny do projektu zapewnili sygnatariusze w/w porozumienia (stosownie do procentowej wielkości otrzymanych materiałów)
Termin realizacji: 2009 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 1121