ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice – Męcinka
dodano: 23-09-2010|Administrator|wyświetleń: 10911

      Głównym celem projektu była poprawa dostępności turystycznej atrakcji Ziemi Jaworskiej poprzez przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych wraz z budową infrastruktury dodatkowej (odwonienie, chodniki, parking), mające na celu poprawę jakości systemu komunikacyjnego Powiatu Jaworskiego, a także dostępności komunikacyjnej dwóch bardzo ważnych ośrodków historycznych i wiejskich (Chroślic i Męcinki), stanowiących "wrota turystyczne" do Parku Krajobrazowego "Chełmy" oraz Krainy Wygasłych Wulkanów.

     Dofinansowana ze środków unijnych inwestycja zakładała przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej od wsi Chroślice w kierunku wsi Męcinka na długości 1315 m oraz na całej długości we wsi Chroślice - ok. 800 m. Przebudowa prowadzona była metodą odtworzenia nawierzchni przy częściowym pozostawieniu konstrukcji jezdni z frezowaniem 4 cm warstwy asfaltobetonowej, z poszerzeniem jezdni i ułożeniem nowych warstw z betonu asfaltowego ograniczonej.

     Wykonano również odwodnienie drogi i odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie obejmowało również powstanie chodników na terenie miejscowości.

      Jesteśmy przekonani, iż przebudowa drogi nr 2786D, której duży odcinek został zakończony w grudniu 2008 r. (ul. Starojaworska w Jaworze), jako jednego z najdłuższych traktów komunikacyjnych łączących Jawor z Chroślicami, niewątpliwie zachęciła turystów do podróżowania i zwiedzania Ziemi Jaworskiej. Jeśli dodamy do tego jeszcze odpowiednie wyznakowanie atrakcji turystycznych, które planowane jest do realizacji w kolejnych latach, w połączeniu z odpowiednią promocją, wpłynie to na zwiększenie liczby osób odwiedzających ten region. Zwiększony napływ turystów przełoży się z kolei na poprawę poziomu życia mieszkańców Ziemi Jaworskiej, a nowoczesna zmodernizowana droga przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów oraz wyeliminowania zagrożeń związanych z korzystaniem z drogi przez pieszych.

 Inwestor: POWIAT JAWORSKI
Całkowita wartość inwestycji:
3 418 503,60 zł
Dofinansowanie z UE: 
1 653 088,97 zł
Wkład własny (budżet Powiatu + Gmina Męcinka):
1 721 250,63 zł
Termin zakończenia prac budowlanych:
2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Powiatu Jaworskiego

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg