ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów (2010-2011)

     Przedmiotem prac był remont uszkodzonej podczas nawałnicy w 2010 r. drogi powiatowej Chroślice - Bogaczów w powiecie jaworskim wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i częściowym odtworzeniem rowów odwadniających tą drogę. Szerokość nawierzchni drogi 4,50 - 5,0 m., pobocza 0,75 m.

     W ramach robót ziemnych przewidziano usunięcie nadmiaru gruntu (w tym humusu) zalegającego w pasach projektowanych poboczy i rowów wzdłuż drogi. Istniejące przepusty zostaną przebudowane. Przy przepuście - mostku w km 0+000 zamontowana zostanie barieroporęcz, oczyszczony zostanie przepust, wykonane zostaną umocnienia skarpy rowu.

Termin realizacji prac: sierpień 2010 - kwiecień 2011 r.

      Inwestycja ta stanowi doskonałe uzupełnienie  realizowanych przez POWIAT JAWORSKI  działań w zakresie infrastruktury drogowej, polegającej na poprawie dostępności turystycznej atrakcji Ziemi Jaworskiej poprzez trwającą przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych wraz z budową infrastruktury dodatkowej (odwonienie, chodniki, parking)  - Chroślice i Męcinka.

     W drodze postępowania przetargowego wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne sp. z o.o., która zrealizowała w/w terminie powyższe zadanie.

Całkowita wartość prac budowlanych (2010-2011 r.): 942.565,97 zł

Wartość prac wykonanych w 2010 r.

  • 659.343,16 zł, w tym. w 100% tych kosztów sfinanowano ze środków budżetu państwa w ramach działań mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wartość prac wykonanych w 2011 r.

  • 283.222,81 zł, w tym. w 76,2% tych kosztów sfinanowano ze środków budżetu państwa w ramach działań mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. 215.857,00. Wkład włsany powiatu jaworskiego - 67.365,81 zł.

 


Po realizacji zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie prowadzonych prac

Przed realizacją zadania:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg