ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne – granica powiatu (Nagórnik) w km 2+304

      Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że listopad 2011 r. to szczęśliwy miesiąc dla naszego powiatu. Sukcesywnie i terminowo odbierane są bowiem kolejne inwestycje, dzięki którym życie mieszkańców regionu stale ulega polepszeniu. Tym razem - obok chodnika w Wądrożu Wielkim oraz kanalizacji deszczowej w Jaworze, oddany został do użytku odremontowany most w ciągu drogi powiatowej Sady Górne - Nagórnik (uszkodzony w roku 2009 w wyniku ulewnych deszczy).

    Zakres wykonanych prac obejmował m.in. wykonanie tymczasowego mostu objazdowego łącznie z opracowaniem projektu organizacji ruchu w okresie prowadzonych robót, wycinkę drzew i krzewów na trasie dojazdów do mostu tymczasowego oraz w rejonie prowadzonych prac związanych z remontem mostu i murów oporowych, rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odkopanie łuku mostu i rozbiórkę istniejących ścian czołowych, rozbiórkę i odtworzenie uszkodzonego fragmentu łuku ceglanego oraz wykonanie ceglanego lica ścian czołowych, wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej kamienne sklepienie i ściany czołowe, wykonanie hydroizolacji, spoinowanie istniejących murów oporowych oraz przyczółków i podniebienia łuku, umocnienie dna z kamienia, wykonanie z profili kształtowych i zamocowanie na moście poręczy ochronnych oraz rekultywację terenu. Wykonawca zobowiązany został również do zabezpieczenia i ochrony rurowego przepustu instalacji elektrycznej przebiegającego bezpośrednio przy istniejącym moście.

Całkowity koszt remontu mostu wyniósł 167 432,06zł, z czego 122 364zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostałą kwotę natomiast zabezpieczył Powiat Jaworski.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych

 

Stan przed realizacją zadania

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg