nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Przedsięwzięcia Powiatowe
„Poznaj innych, odkryj siebie…“

    Współpraca transgraniczna pomiędzy stroną polską, reprezentowaną przez Powiat Jaworski i Miasto Jawor, natomiast przez stronę czeską - Miasto Turnov, od wielu już lat przynosi ogromne korzyści społeczne i ekonomiczne dla tego obszaru. Podejmowane w przeszłości wspólne inicjatywy pozwoliły na bliższe wzajemne poznanie się mieszkańców po obydwu stronach granicy, podjęcie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych, szczególnie tych w zakresie rozwoju ruchu turystycznego.

Pod koniec 2011 r. Powiat Jaworski otrzymał wsparcie unijne na realizację kolejnego projektu pn. „Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza".

      Zadanie zostało zrealizowane od października 2011 r. do września 2012 r. i obejmowało szereg działań skierowanych do osób niepełnosprawnych w tym m. in. Transgraniczny Przegląd Tańca z wykorzystaniem inscenizacji ruchowo-muzycznej, który poprzedzony został specjalnymi warsztatami tanecznymi. Dzięki temu przedsięwzięcie było dobrym przykładem przezwyciężania izolacji osób niepełnosprawnych i tworzenia sytuacji wzajemnej otwartości, wsparcia i kreatywności, w dodatku na szerokim międzynarodowym forum. Ważnym czynnikiem aktywizującym osoby niepełnosprawne zarówno z Polski, jak i Czech były wzajemne dwudniowe integracyjne wycieczki turystyczne po obydwu stronach granicy (Czeski Raj, Karkonosze), gdzie uczestnicy poznawali kulturę, historię i przyrodę kraju partnera. Zaangażowani do opieki i pomocy wolontariusze poznali podstawowe rodzaje niepełnosprawności oraz nauczyli się wspierania osób niepełnosprawnych, a nie ich wyręczania. W wyniku tych działań powstała transgraniczna grupa wolontariuszy stale współpracująca z osobami niepełnosprawnymi.

        Wzajemne WORKSHOPY - lekcje pokazowe dla nauczycieli uczących w 3 szkołach specjalnych (w Polsce i w Czechach), za pośrednictwem przekazywanych bezpośrednich doświadczeń oraz metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, wpłynęły na wypracowanie nowego wspólnego polsko-czeskiego modelu, który korzysta ze sprawdzonych elementów pracy z osobami niepełnosprawnymi w Polsce oraz tych metod, które przyjęły się z powodzeniem w Czechach.

    Ponadto projekt dzięki Plenerowi Artystycznemu dla osób niepełnosprawnych "TWÓRCZOŚĆ NIE ZNA BARIER" w Muchowie, poprzez wyzwolenie wśród tych osób twórczości artystycznej, wpłynął na powszechne kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób o niepełnej sprawności.

     Należy wspomnieć, iż przyjęte we wniosku działania stanowiły jedynie część przedsięwzięć, które zostały zaplanowane przez partnerów do wykonania na przestrzeni kilku kolejnych lat. Wdrożony dzięki projektowi etap pierwszy tej współpracy oraz zdobywane stopniowo doświadczenie osób z Polski i Czech pracujących przy realizacji projektu, stanowiło doskonałą bazę do opracowania kolejnych działań skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych na wszystkich możliwych poziomach, angażujących os. niepełnosprawne, rodziców, wolontariuszy, nauczycieli, itd. Warto wspomnieć, iż w 2007 r. Powiat Jaworski i Miasto Turnov podpisali umowę o współpracy partnerskiej, w ramach której zobowiązali się do ścisłej współpracy ze sobą przy realizacji zagadnień o charakterze społecznym, gospodarczym oraz sportowym.

Przypomnijmy, iż na przestrzeni 2009 i 2010 r. Powiat Jaworski i Miasto Turnov zrealizowali projekt transgraniczny pn. "Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu", w ramach którego na terenie pałacowo-parkowym w Muchowie powstała nowoczesna ścieżka edukacyjna więcej...


PROJEKT „Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza":

Całkowita wartość projektu: 88.486,57 zł
Wielkość dofinansowania z EFRR (85%):
75.213,56 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa (10%):
8.848,66 zł
Wkład własny ze środków publicznych (5%):
4.424,35 zł


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata  2007-2013, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Jaworskiego za pośrednictwem Euroregionu NYSA.

 

Galerie:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
TPD_Legnica.png
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 3202