top2.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Przedsięwzięcia Powiatowe
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

     W grudniu 2010 r. zakończyła się realizacja zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Projekt ten finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szkoły uczestniczące w projekcie: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworze, działania uszczegółowiły w szkolnych programach rozwojowych obejmujących lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011, zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami uczniów i środowiska lokalnego, w tym pracodawców. Całość działań na terenie szkoły koordynował szkolny lider programów rozwojowych.

         W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań na terenie każdego powiatu utworzone zostały filie biura projektu, w których zatrudniony był specjalista ds. administracyjnych oraz powołany koordynator ds. realizacji programów rozwojowych w powiecie. Szczególnymi działaniami w projekcie objęte są branże: mechaniczna i turystyczna - ze względu na już stwierdzony i nadal prognozowany wzrost zapotrzebowania na fachowców z umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi z obszaru wymienionych branż.

      Łącznie w dolnośląskich szkołach odbyło się 80 000 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym w szkołach jaworskich - ponad 2 800 godzin. Młodzież uczestniczyła także w wycieczkach zawodoznawczych. Przeprowadzono ich 181 z udziałem 6814 uczniów, z czego 2 wycieczki zawodoznawcze dla 35 uczniów szkół powiatu jaworskiego. Kolejnym działaniem cieszącym się zainteresowaniem uczniów były fora zawodowe. Odbyło się ich 2 555, z udziałem 121 pracodawców i 98 uczniów. W powiecie jaworskim każda z trzech szkół była organizatorem forów zawodowych. Łącznie wzięło w nich udział 311 uczniów, a z zaproszenia skorzystało 14 pracodawców. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły otrzymały w pomoce dydaktyczne w ramach cross - financingu: ZSA - 25 tys. zł, SOSW - 3 tys. zł, natomiast PCKZ jako jedyna szkoła na Dolnym Śląsku otrzymała obrabiarkę sterowaną numerycznie CNC o wartości prawie 185 tys. zł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 | Mariusz Żydziak | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 780