ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn – Marcinowice w km od 0+000 do 3+362 m

     Inwestycja wymagała pilnej realizacji z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi. Ponadto ciąg ten ma istotne znaczenie w ramach w sieci dróg powiatowych.

Zakres prac obejmował m. in.:
- wyrównanie istniejącej podbudowy, skropienie;
- wykonanie nowej nawierzchni bitumiczno-asfaltowej;
- oczyszczenie, odmulenie przepustów, wykonanie ławy fundamentowej pod przepusty, wykonanie przepustów;
- wykonanie studzienek ściekowych;
- wykonanie (odtworzenie) rowów;
- wyprofilowanie poboczy;

     Przedsięwzięcie warte 1 155 522,29 zł zostało sfinansowne z dwóch źródeł - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało 924 418 zł (usuwanie skutków klęsk żywiołowych), a Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pozostałą sumę, czyli 231 104,29 zł (poprawa jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych).


 Stan przed remontem:

 


Stan po realizacji zadania:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg