ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
REMONT ODCINKA 4350 m DROGI POWIATOWEJ NR 2814 D RELACJI MYSŁÓW – LIPA - PASZOWICE

     Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów - Lipa - Paszowice był szeroko zakrojoną inwestycją, której celem była poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na jednej z najdłuższych i najbardziej kluczowych dróg powiatowych.

      Droga, ta jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym na terenie powiatu, który ma znaczenie nie tylko lokalne, ale też regionalne, a w szczególnych przypadkach krajowe i międzynarodowe, kiedy droga używana jest jako objazd w przypadku zablokowania drogi krajowej nr 3. Była ona bardzo mocno zniszczona i zdegradowana co znacznie utrudniało poruszanie się po niej i zagrażało bezpieczeństwu zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Przeprowadzony remont 4350 metrowego odcinka przyczynił się do poprawy jakości użytkowania drogi i zwiększenia płynności ruchu. Realizacja inwestycji pozwoliła również na stworzenie trwałej sieci powiązań dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi nr 3 i nr 5, przebiegającymi przez powiat jaworski, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie drogi przeznaczonej do remontu. Odnowiona droga to połączenie drogi krajowej nr 3 z miejscowością Paszowice oraz z największym ośrodkiem społeczno - gospodarczym w powiecie jaworskim - miastem Jawor. Udrożnienie przepływu ruchu pojazdów na tej trasie ma również ważny aspekt społeczno-ekonomiczny jakim jest mobilność towarów i usług.

     W ramach realizacji przedsięwzięcia wyremontowano odcinek 4350 mb drogi, o średniej szerokości ok. 5m oraz położono  blisko 21 750 m2 nowej nawierzchni jezdni.

Wykonany zakres robót obejmował:
1. Plantowanie poboczy i wywóz nadmiaru gruntu.
2. Oczyszczanie, odmulanie oraz odbudowa przepustów pod drogą i na zjazdach.
3. Ułożenie warstwy odsączającej, dolnej podbudowy zgęszczenie na skrzyżowaniach i zjazdach.
4. Ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej.
5. Poszerzenie i wyprofilowanie poboczy na długości 4350 mb.

Wartość inwestycji to 1 694 365,77 zł, z czego 338 872,77zł pochodziło z budżetu Powiatu Jaworskiego, a pozostała część - 1 355 493,00zł sfinansowana została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyremontowana droga została dopuszczona do użytku we wrześniu 2012 r., podobnie jak odcinek drogi Targoszyn - Marcinowice.


Stan drogi po remoncie:

 


Stan drogi przed remonem:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg