ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+525 do 6+330

      Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi powiatowej na odcinku 4,8 km, od skrzyżowania w Mściwojowie z drogą powiatową nr 2792 relacji Snowidza-Targoszyn do drogi wojewódzkiej nr 374 pomiędzy Mściwojowem, a Zębowicami. W ramach inwestycji została wymieniona nawierzchnia na całej długości, gdyż jej dotychczasowy stan był mocno wyeksploatowany. Ponadto przebudowie podlegały zjazdy na posesje, a pobocza i rowy zostały oczyszczone i utwardzone.

     Wykonanie inwestycji przyniosło wiele korzyści dla lokalnej społeczności, gdyż po pierwsze udrożniło komunikację w kierunku Jawora oraz odciążyło wyremontowaną w 2008 r. przez Powiat Jaworski drogę powiatową relacji Mściwojów - Niedaszów (czytaj więcej).

     Przebudowana droga powiatowej nr 2801D łączy się z drogą wojewódzką nr 374 (Jawor-Strzegom), a tym samym stanowi ważną część drogi dojazdowej w kierunku autostrady A4. Spełnia ona również funkcję alternatywnej arterii, szczególnie w przypadku organizacji objazdów, będących wynikiem ewentualnych wypadków na sąsiednich ciągach komunikacyjnych. Jednak funkcja ta, z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni oraz ograniczenia w wielu miejscach szerokości drogi powoduje duże utrudnienia w ruchu pojazdów. Sporo problemów mieli również rowerzyści, którzy narażeni byli na jazdę wzdłuż bardzo nierównych i zniszczonych poboczy, stanowiąc tym samym szczególne zagrożenie dla przejeżdżających obok samochodów. Dodajmy, iż droga ta stanowi także trasę dojazdu do zbiornika wodnego „Mściwojów", który jest licznie i chętnie odwiedzany przez turystów oraz wędkarzy.

      Inwestycja pośrednio przyniosła także korzyści finansowe dla samych użytkowników drogi, gdyż zmniejszeniu uległy koszty eksploatacyjne aut, ewentualne konieczne naprawy samochodów będące wynikiem korzystania z nierównej i pełnej dziur arterii oraz skrócony został czas przejazdu.

      Bez wątpienia zadnie pozytywnie wpłynęło na rozwój i działanie firm oraz podmiotów, które obecnie funkcjonują lub rozważają możliwość uruchomienia działalności na tym ternie. Bardzo często decyzja o zainicjowaniu danego interesu uwarunkowana jest dobrym i szybkim dojazdem do dróg wojewódzkich, krajowych i autostrad, odpowiednim powiązaniem przestrzennym skoncentrowanej strefy przedsiębiorców, instytucji i organizacji.

    Niniejsze przedsięwzięcie stanowiło największą inwestycję drogową Powiatu Jaworskiego wykonaną w 2013 r., którą społeczność Gminy Mściwojów oczekiwała od wielu lat. Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach poprawy jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ogólna wartość prac: 1.693.509,08 zł

Dotacja z MAiC: 1.303.500 zł (77% całości wartości prac).
Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnoślaskiego (UMWD): 224.000 zł (13,2% całości wartości prac).
Wkład własny Powiatu Jaworskiego: 166.009,08 zł
(9,8% całości wartości prac)
Termin realizacji: 04.2013 - 09-2013 r.

Wprowadził: Krzysztof Kowalczyk, Wydział RPE


STAN INFRASTRUKTURY PO REALIZACJI ZADANIA

W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

 

STAN INFRASTRUKTURY PRZED REALIZACJĄ ZADANIA

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg