ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Przebudowa drogi powiatowej nr 2829 D Świny - Gorzanowice w km 0+000 - 1+764

         Realizacja inwestycji obejmowała przebudowę nawierzchni na odcinku prawie 1,8 km. Oprócz nawierzchni uporządkowana została infrastruktura sąsiadująca, np.: rowy przydrożne; odbudowane zostały także przepusty. W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia wykonano spadki oraz pogłębienie i poszerzenie rowów. Realizacja tej części prac zapewniła utrzymanie dobrego stanu nawierzchni oraz będzie zabezpieczeniem przed ewentualnymi skutkami występujących na tym terenie gwałtownych opadów, porównywalnych do lat poprzednich i przynoszących znaczne szkody.

      Działanie miało na celu poprawę komfortu komunikacyjnego mieszkańców Powiatu w postaci ułatwionego i co ważniejsze bezpieczniejszego dojazdu w kierunku Bolkowa, gdzie wiele osób codziennie przemieszcza się do szkoły czy pracy. Spore problemy również mieli dotychczas  rowerzyści, którzy narażeni byli na jazdę wzdłuż bardzo nierównych i zniszczonych poboczy.

     Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Powiatu w Jaworze strategią realizacji zadań inwestycyjnych, zadanie możliwe było do wykonania dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przez lokalny samorząd. W tym przypadku są to fundusze rozdzielane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (80 % wartości zadania) oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego skierowanej na poprawę jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Termin realizacji: 04.2013 - 09.2013
Wartość robót budowlanych: 484.906,98 zł, w tym:
Dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
246.098 zł (35% całości kosztów).
Dotacja Samorządu Województwa Dolnośląskiego:
169.344 zł (51% całości kosztów).
Wkład własny Powiatu Jaworskiego:
69.464,98 zł (14% całości kosztów).

Wprowadził: Krzysztof Kowalczyk, Wydział RPE


STAN INFRASTRUKTURY PO REALIZACJI ZADANIA:


 


STAN INFRASTRUKTURY PRZED REALIZACJĄ ZADANIA:

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg