ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Przebudowa drogi powiatowej nr 2830 Stare Rochowice – Płonina

      Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice – Płonina, w środkowej części Starych Rochowic na odcinku w km od 1+750 do 4+840.

    Inwestycja polegała na wykonaniu szergu prac mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu istniejącej drogi poprzez wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie dwóch warstw konstrukcyjnych z mieszkanek mineralno – bitumicznych. Zdegradowane rowy zostały odbudowane, a zamulone przepusty oczyszczone. W miejscach spływu wody w poboczach zastosowane zostały betonowe ścieki uliczne.

    Długość odcinka drogi poddanego przebudowie: 3090m. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego skierowanej na poprawę jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości. 

Ogólna wartość robót: 643 561,65 zł
Dotacja Samorządu Województwa:
480 000 zł (75% całkowitych kosztów realizacji zadania)
Wkład własny:
163 561,65 zł (25% całkowitych kosztów realizacji zadania)
Termin zakończenia prac:
09.2013 r.

Wprowadził: Krzysztof Kowalczyk, Wydział RPE


STAN NAWIERZCHNI PO REALIZACJI ZADANIA:

STAN INFRASTRUKTURY PRZED REALIZACJĄ ZADANIA:

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg