ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa - Paszowice od km 0+350 do km 1+865

     Realizowana przez Powiat inwestycja jest następstwem nadmiernych opadów i powodzi z lipca 2012 roku, kiedy to zniszczona została m.in. warstwa ścieralna jezdni, doszło do licznych wykruszeń przy krawędzi jezdni oraz pojawiły się wyrwy w poboczu drogi.

      Zadanie obejmuje zmianę systemu odwodnienia, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych drogi i ułożenie nowej nawierzchni. Podjęto szereg prac mających na celu odwodnienie jezdni i przyległego do niej terenu. Zadbano o odprowadzenie wód opadowych poza drogę, oczyszczenie rowów przydrożnych. Działanie ma na celu zwiększenie  komfortu komunikacyjnego mieszkańców i co ważniejsze poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Całkowita wartość realizacji zadania: 662.881,10 zł
Wartość dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
530.304 zł (80% wartości robót)
Wkład własny Powiatu Jaworskiego:
132.577,10 zł (20% wartości robót)

 

Inwestycja nawiązuje do wykonanego w 2011 r.
REMONTU ODCINKA 4350 m DROGI POWIATOWEJ NR 2814 D RELACJI MYSŁÓW - LIPA - PASZOWICE - zobacz

Wprowadził: Krzysztof Kowalczyk, Wydział RPESTAN INFRASTRUKTURY PRZED REALIZACJĄ ZADANIA:


STAN INFRASTRUKTURY PO REALIZACJI ZADANIA:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg