Najnowszy wpis

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Opublikowane w magda

Pracownik biurowy – staż

Starostwo Powiatowe w Jaworze poszukuje osób chętnych na staż do wykonywana prac biurowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, który wówczas za okres stażu może wypłacać stypendium w wysokości 1565,00 zł brutto. Wymagania: *wykształcenie…

Opublikowane w magda

Projekt pn.: „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”

Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 Priorytet FEDS.08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0001/24 Wartość projektu ogółem: 14 988 664,90 zł, w tym: dofinansowanie ze środków UE: 11 749…

Opublikowane w magda

Komunikat

Informujemy, że w dniach 27 – 28 czerwca 2024 r. Starostwo Powiatowe w Jaworze będzie czynne w godz. 7:30 do 13:30. Za utrudnienia przepraszamy.

RPO WD 2014-2020

W ramach projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D – etap I, II, III”, wykonano przebudowę około 6,8 km nawierzchni dróg w kilku miejscowościach na terenie gminy Wądroże Wielkie. Zakres prac obejmował: wykonanie prac rozbiórkowych,…

Opublikowane w magda

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego

w sprawie konsultacji i zebrania uczestników scalenia w świetlicy w Snowidzy

PFRON

Informujemy, że w ramach wsparcia ze środków PFRON została zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”. Projekt ten miał na celu zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do urzędu…

Opublikowane w magda

Ogłoszenie

o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Jaworze

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.: Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 Umowa…

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.: Numer projektu…

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierciStanisława Witkabyłego radnego Rady Powiatu Jaworskiegowyrazy współczucia składająRadni Rady Powiatu Jaworskiego

Lepsze jutro dla szkolnictwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Lepsze jutro dla szkolnictwa Powiat Jaworski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przystąpił do realizacji projektu „Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”,…

Opublikowane w magda