ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu

W sierpniu 2010 r. dobiegły prace remontowo – budowlane dotyczące realizowanej inwestycji pn: Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w  Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla przypomnienia dodamy, że I etap modernizacji Warsztatów Szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, przeprowadzony  został w 2010 r. z wykorzystaniem środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

 W II etapie realizowanej inwestycji przeprowadzono szereg prac polegających m.in. na wykonaniu robót budowlanych obejmujących częściowe zamurowanie otworów okiennych,  wykonanie zmian w elewacji budynku warsztatów, który docelowo  przewidziany jest do adaptacji na salę gimnastyczną. Ponadto wymieniono stolarkę okienną z metalowej na plastikową, wykonano izolację ścian zewnętrznych wraz z ich ociepleniem, wymieniono pokrycie dachowe wraz z opierzeniem, rynnami i rurami spustowymi oraz odgromieniem.  Poza ww. pracami przeprowadzono szereg prac remontowo-budowlano-instalacyjnych w budynku administracyjno-dydaktycznym, w którym zamontowano m.in.: awaryjne oświetlenie, wymieniono wewnętrzną rozdzielnię elektryczną, zamurowano część okien naświetla klatki schodowej i wymieniono stolarkę okienną naświetla na stolarkę plastikową. Wykonano również podwieszany strop wraz z izolacją cieplną z wełny mineralnej, uzupełniono i przetarto tynki wewnętrzne, które pomalowano, oraz zamontowano nowe hydranty p.poż w parterowej części korytarza. Na zewnątrz obiektu warsztatów i budynku administracyjno-dydaktycznego utwardzono dojścia i parking poprzez ułożenie betonowej kostki brukowej, wykonano odwodnienia z włączeniem do kanalizacji deszczowej, zniwelowano teren wokół obiektu i obsiano go trawą.

Jest to kolejna inwestycja powiatowa w bazę edukacyjną, z której korzysta szerokie grono młodzieży.

   

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg