ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice – Męcinka inne ujęcie

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności turystycznej atrakcji Ziemi Jaworskiej poprzez przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych wraz z budową infrastruktury dodatkowej (odwonienie, chodniki, parking), mające na celu poprawę jakości systemu komunikacyjnego Powiatu Jaworskiego, a także dostępności komunikacyjnej dwóch bardzo ważnych ośrodków historycznych i wiejskich (Chroślic i Męcinki), stanowiących "wrota turystyczne" do Parku Krajobrazowego "Chełmy" oraz Krainy Wygasłych Wulkanów.

 

Dofinansowana ze środków unijnych inwestycja zakłada przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej od wsi Chroślice w kierunku wsi Męcinka na długości 1315 m oraz na całej długości we wsi Chroślice - ok. 800 m. Przebudowa prowadzona będzie metodą odtworzenia nawierzchni przy częściowym pozostawieniu konstrukcji jezdni z frezowaniem 4 cm warstwy asfaltobetonowej, z poszerzeniem jezdni i ułożeniem nowych warstw z betonu asfaltowego ograniczonej.

Zaprojektowano również odwodnienie drogi i odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.  Przedsięwzięcie obejmuje również powstanie chodników na terenie miejscowości.

 

Dalsza przebudowa drogi nr 2786D, której duży odcinek został zakończony w grudniu 2008 r. (ul. Starojaworska w Jaworze), jako jednego z najdłuższych traktów komunikacyjnych łączących Jawor z Chroślicami, niewątpliwie zachęci turystów do podróżowania i zwiedzania Ziemi Jaworskiej. Jeśli dodamy do tego jeszcze odpowiednie wyznakowanie atrakcji turystycznych, które  planowane jest do realizacji o kolejnych latach, w połączeniu z odpowiednią promocją, wpłynie to na zwiększenie liczby osób odwiedzających ten region. Zwiększony napływ turystów przełoży się z kolei na poprawę poziomu życia mieszkańców Ziemi Jaworskiej, a nowoczesna zmodernizowana droga przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów oraz wyeliminowanie zagrożeń związanych z korzystaniem przez pieszych z drogi.

 

Inwestor: POWIAT JAWORSKI

Całkowita wartość inwestycji: 5 461 619,41 zł

Dofinansowanie z UE:  2 661 128,95 zł

Wkład własny: budżet powiatu - 1.970.290 zł oraz wkład finansowy Gminy Męcinka – 800.000 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych: 2010 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

oraz z budżetu Powiatu Jaworskiego

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg