ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor – Piotrowice

W dniu 11 maja 2009 r. w Jaworze odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu na rzece Nysa Szalona nazywanego popularnie „Piotrowickim”. Ta ważna dla mieszkańców inwestycja zrealizowana została przez Powiat Jaworski z dotacji ze środków Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Most, który wybudowany został w 1911 roku był w bardzo złym stanie technicznym. Postępująca degradacja nawierzchni, w znacznym stopniu przyczyniła się do zmniejszenia przepustowości tego obiektu, a dalsze użytkowanie przeprawy mogło stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu. Władze Powiatu Jaworskiego zdecydowały się na modernizację mostu. Realizowane przedsięwzięcie zamknęło całą inwestycję polegającą na przebudowie ul. Starojaworskiej wraz z mostem na rzece Nysa Szalona.

 

Wdrożenie zadania poprawiło ciągi komunikacyjne na terenie miasta i powiatu,a bezpośrednio przyczyniło się do usprawnienia ruchu tranzytowego z południowo – zachodniej części regionu. Obecnie most zapewnia obsługę komunikacyjną mieszkańców, przedsiębiorców oraz także tym planowanym nowym przedsiębiorcom, którzy zamierzają zlokalizować swoje zakłady na terenie uruchamianej w niedalekim sąsiedztwie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Parku Technologicznego (teren po byłej cukrowni).

 

Poprawa płynności ruchu drogowego na obiekcie mostowym, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, usprawnienie ruchu tranzytowego to bez wątpienie wymierne korzyści dla mieszkańców.

 

Całkowita wartość zadania: 1.501.500 zł

w tym:

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 286.500 zł

- Ministerstwo Infrastruktury (rezerwa celowa) – 668.000,00 zł

- wkład własny Powiatu Jaworskiego – 547.000 zł

 

Termin realizacji inwestycji: 2008-2009 r.

Inwestor: Powiat Jaworski

 

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg