ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Budowa Boiska sportowego przy PCKZ w Jaworze - ujęcie nr 2

Powiat Jaworski w tej kadencji mocno stawia na rozwój infrastruktury sportowej przy jednostkach oświatowych. Po wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Paderewskiego oraz  przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, 21 marca 2011 roku otwarty został kompleks boisk przy PCKZ w Jaworze. Należy dodać, że wszystkie te inwestycje realizowane są przy znaczącym wsparciu ze środków zewnętrznych, tj. Unii Europejskiej oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Wartość tej inwestycji wyniosła 1 122 259 zł, z czego 499 899, 56 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333 000 zł natomiast to dofinansowanie udzielone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Powiat Jaworski przeznaczył na ten cel ze środków własnych 289 359,44 zł.

Inwestycja w swoim zakresie objęła wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, a także oświetlenie kompleksu i postawienie budynku sanitarno-szatniowego.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji służyć będzie propagowaniu sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez m. in. organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie sportu i rekreacji. Ponadto nastąpi wyraźna poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczącej się i korzystającej z obiektu zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak również po zajęciach. Należy nadmienić, iż jest to największa ponadgimnazjalna placówka na terenie powiatu jaworskiego, do której uczęszcza blisko 850 uczniów. Obiekt ten będzie wykorzystywany do organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej oraz przyjezdnych turystów.

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg