ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Herb i flaga powiatu
dodano: 06-09-2010|Concept INTERMEDIA|wyświetleń: 26674

 

Herb i flaga powiatu


Zgodnie z treścią art.3 ust.1 ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. 78/31/130 z późn. zm.) - "Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz inne insygnia i symbole". Także Statut Powiatu Jaworskiego w § 4 stanowi - "Powiat może posiadać własny herb i flagę ustanawiane przez Radę Powiatu". 


        W związku z powyższym, dnia 27 marca 2002 roku podjęta została uchwała Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustanowienia projektu wzoru symbolu - wizerunku herbu powiatu jaworskiego, a także projektu wzoru samorządowej flagi terytorialnej oraz flagi urzędowej. Z racji tego, że wzory powyższych symboli muszą być opracowane zgodnie z zasadami haraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, prace nad opracowaniem powyższych wzorów powierzone zostały specjaliście, tj. heraldykowi(wszystkie etapy prac heraldyka konsultowane były z członkami Komisji Statutowej, działającej przy Radzie Powiatu w Jaworze). Następnie zaprojektowane symbole, razem ze stosowną uchwałą oraz uzasadnieniem historycznym, przesłane zostały w celu zaopiniowania właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej.


        Dla projektu wzoru wizerunku herbu Powiatu Jaworskiego przyjęta została tarcza o kroju późnogotyckim. Godło powiatu stanowi orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi. W tarczy sercowej znajduje się pole szachowane sześciorzędowe w pięć cegieł srebrnych i czerwonych. Od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. Od lewej bocznicy tarczy w polu złotym połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło. Pierścień w ogonie srebrny.

 

 

 

 

Samorządową flagę terytorialną stanowi płat materii dzielony na trzy pionowe słupy barwne jednakowej szerokości o następujących barwach:


     pierwszy słup ( przy maszcie ) jest barwy białej, 
     drugi słup - środkowy - jest czerwony, 
     trzeci zaś słup - skrajny - jest barwy żółtej.

 

 


Samorządową flagę urzędową (z herbem) tworzy poziomy prostokątny płat materii podzielony na trzy pionowe słupy barwne dwojakiej szerokości (szerokość pasa środkowego składają się swą szerokością łączną dwa zewnętrzne słupy barwne). W jej układ konstrukcyjny zostaje wpisana tarcza późnogotycka z wizerunkiem herbu powiatu. Barwy dla samorządowej flagi urzędowej przyjmuje się identycznie jak w samorządowej fladze terytorialnej.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze inne ujęcie
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg